Periods 17.03.20.-16.05.20.

Fiziski izgatavota iekārtas "kabatas puse". Tiek veikta datu matemātiska apstrāde, izvietojums uz displeja, programmēšanas darbi.

Projekts Nr.1.2.1.1/18/A/002

Periods 17.11.2019.-16.02.2020.

Izgatavots "govs puses" iekārtas makets, veikta datu sakaru kanāla programmēšana un izmēģināti sakaru kanāli. Rezervēta un apmaksāta dalība pavasara izstādē Rāmavā...


Projekts Nr.1.2.1.1/18/A/002

Periods 1708.2019.-16.11.2019.

Šajā periodā iepirkti materiāli un izprojektēta iespiedplate CAD formātā, iepazīta sistēmarhitektūra programnodrošinājumam, uzsākta montāža pa funkcionālajiem mezgliem. Darbinieki bijuši komandējumā Turcijā slaukšanas iekārtu un rezerves daļu ražotājuzņēmumā..


Projekts Nr.1.2.1.1/18/A/002

Periods 08.05.19.-16.08.19.

Noslēgti darba līgumi, apstiprināts kontu plāns, www.armiks.eu ievietota informācija par uzsākto projektu, izvietots informatīvais plakāts, veikta tirgus izpēte un pieņemti lēmumi par iegādi, uzsākta aparāta elektroshēmas izstrāde, datormodelējumi.

Projekts : –Nr. 1.2.1.1/18/A/002;
LATVIJAS PĀRTIKAS NOZARES KOMPETENCES CENTRS
Projekta mērķis ir:
Latvijas Pārtikas nozares kompetences centra mērķis ir atbalstīt vismaz 20 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanos.
Finansējuma saņēmējs : SIA “LATVIJAS PĀRTIKAS KOMPETENCES CENTRS”
Sadarbības iestāde : CFLA
*Šī projekta ietvaros ar 2019.gada 1.jūliju SIA ''ARMIKS'', uzsāk petniecības projekta ''Jaunas pārvietojamas slaukšanas iekārtas, aprīkotas ar mastiometra sensoru, un piena plūsmas merītāja izstrāde un sagatavošana ražošanai'' realizāciju.


Īstenotā projekta Nr.18-05-A00641-000060
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
“SIA Armiks attīstība un modernizācija” ietvaros:
1.uzcelta ražošanas ēkas jaunbūve – Osīši, Kūku pagasts, Krustpils novads,
2.ierīkoti laukumi,
3.iegādāts aprīkojums un iekārtas